SARSIL® Kamień

PRZEZNACZENIE

SARSIL® kamień  przeznaczony jest do  hydrofobizacji  kolorowych sztukaterii betonowych barwionych w masie oraz naturalnych kolorowych kamieni elewacyjnych. Charakteryzuje się doskonałą penetracją , nasyca strukturalnie materiał bez uszczelniania go, wpływa jednocześnie na radykalne obniżenie wodochłonności. Zaimpregnowany materiał cechuje znacznie podwyższona mrozoodporność i odporność na krystalizacyjne ciśnienie soli rozpuszczalnych w wodzie. Doskonale intensyfikuje barwę impregnowanego kamienia.

STOSOWANIE
Przygotowanie podłoża.
Podstawowym warunkiem właściwie wykonanej impregnacji jest odpowiednio przygotowana powierzchnia podłoża. Powierzchnia ta powinna być równomiernie porowata, oczyszczona z brudu, soli, obcych warstw i porostów, a zwłaszcza nie zatłuszczona. Podłoże do impregnacji musi być powierzchniowo suche. Świeży beton  można impregnować nie wcześniej niż po upływie 21-28 dni natomiast spoiny w elewacjach kamiennych po ich całkowitym wyschnięciu. Przed przystąpieniem do impregnacji elewacji budynków należy starannie zabezpieczyć wszystkie powierzchnie, które nie będą impregnowane ( np. szyby, błyszczące części metalowe, polerowane kamienie, drewno itp.). W przypadku zanieczyszczenia należy je natychmiast zmyć benzyną lakową.

Nakładanie
Prace należy prowadzić w warunkach suchej, bezdeszczowej pogody przy temperaturze od +5 do +30 ºC. Przy niższej temperaturze efekt hydrofobowy  jest opóźniony. Impregnację można wykonać przy użyciu pędzla lub natryskowo. W zależności od potrzeb biorąc pod uwagę  rodzaj, porowatość, stopień zwietrzenia materiału, impregnację należy wykonać min. dwukrotnie metodą „wilgotne na wilgotne” (Drugą i kolejne warstwy nakładać w zależności od temperatury otoczenia i porowatości materiału nie później niż po upływie 30 minut tj. dopóki powierzchnia jest wilgotna). Powierzchnia powinna być nasycona dokładnie i równomiernie.

Wydajność:  2-3 m² z 1 kg przy dwukrotnej impregnacji. Zużycie środka zależy od chłonności materiału i techniki impregnacji.

SARSIL® kamień :

  • doskonale zabezpiecza hydrofobowo powłoki na wiele lat
  • podwyższa mrozoodporność
  • równomiernie penetruje w podłoże tworząc warstwę ochronną o doskonałej odporności na czynniki atmosferyczne, promieniowanie UV i wiele czynników chemicznych
  • zachowuje własności „oddechowe” podłoża
  • nie zmienia kolorystyki natomiast ożywia naturalny kolor materiału
  • redukuje skłonność do zabrudzeń i ułatwia samooczyszczanie materiału pod wpływem opadów atmosferycznych co gwarantuje utrzymanie przez wiele lat estetycznego wyglądu powierzchni
  • zabezpiecza przed powstawaniem grzybów i porostów
Kategoria:

Opis

SARSIL® kamień przeznaczony jest do hydrofobizacji kolorowych sztukaterii betonowych barwionych w masie oraz naturalnych kolorowych kamieni elewacyjnych.
Charakteryzuje się doskonałą penetracją, nasyca strukturalnie materiał bez uszczelniania go, wpływa jednocześnie na radykalne obniżenie wodochłonności. Zaimpregnowany materiał cechuje znacznie podwyższona mrozoodporność i odporność na krystalizacyjne ciśnienie soli rozpuszczalnych w wodzie.
Doskonale intensyfikuje barwę impregnowanego kamienia.