SARSIL® EKO

Dyspersyjna farba silikonowo-akrylowa

CHARAKTERYSTYKA
SARSIL® EKO jest elewacyjną farbą o wysokiej odporności na wpływy atmosferyczne i wodę. Posiada doskonałą przyczepność do podłoży budowlanych, tworząc dobrze kryjące, gładkie, matowe powłoki ochronne.

PRZEZNACZENIE
Farba przeznaczona do stosowania zarówno w nowym budownictwie jak i przy pracach renowacyjnych do nakładania na beton, żelbeton, tynki cementowo-wapienne, polimerowo-cementowe. Doskonała do ochrony i pokrywania wszelkich elewacji na budynkach mieszkalnych, biurowych, przemysłowych oraz zabytkowych i sakralnych.

WŁAŚCIWOŚCI

  • znakomita odporność na zwilżanie wodą
  • dobra przepuszczalność dla pary wodnej
  • doskonała odporność na warunki atmosferyczne, kredowanie i promieniowanie ultrafioletowe
  • bardzo dobra odporność na ścieranie
  • zredukowana skłonność do zabrudzeń
  • doskonałe krycie
  • odporność na mikroorganizmy (grzyby, pleśnie).

DANE TECHNICZNE

Gęstość/g/cm3/: ok. 1,4
Zawartość subst. stałych: ok.60±3%
Rozcieńczanie: wodą
Konsystencja: tiksotropowa
Stopień połysku: mat
Barwa: biała i szeroka gama kolorów pastelowych wg wzornika. Istnieje możliwość doboru koloru na życzenie klienta.

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie podłoża
Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być jednorodna, sucha, czysta i odtłuszczona, a także pozbawiona starych, luźnych powłok i innych elementów pogarszających przyczepność. W przypadku uszkodzeń lub ubytków podłoże należy naprawić zaprawą typu PCC, a drobne nierówności wyrównać szpachlówką. Świeże tynki i beton mogą być malowane po co najmniej 28 dniach dojrzewania (karbonizacji). Dotyczy to również miejsc naprawianych.

Nakładanie
Farbę można nanosić pędzlem, wałkiem lub przez natrysk. Malowanie należy przeprowadzić dwukrotnie. Pierwszą warstwę gruntującą można wykonać z farby rozcieńczonej przez dodanie max. 10 % wody. Warstwę drugą, nie rozcieńczoną, nakładać po upływie co najmniej 24 godzin. Farba SARSIL® EKO nie może być stosowana przy silnym nasłonecznieniu, przy silnym wietrze, podczas deszczu i na rozgrzane podłoża. Przed zastosowaniem zarówno farba nie rozcieńczona jak i rozcieńczona wodą wymaga dokładnego wymieszania. Narzędzia po użyciu natychmiast wymyć wodą.
Podczas robót i przez 12 godzin po ich zakończeniu pomalowaną elewację należy chronić przed deszczem i intensywnym nasłonecznieniem. W celu uzyskania wgłębnego efektu hydrofobowego zaleca się wcześniejsze zastosowanie podkładu o nazwie SARSIL® H-14/R.

Wydajność:
2,5 do 3 m2/1 kg przy dwukrotnym malowaniu

Okres gwarancji:
6 miesięcy od daty produkcji

Opakowania:
50, 15, 5, 1L

Magazynowanie:
przechowywać w pomieszczeniach chłodnych lecz zabezpieczonych przed mrozem.

Aprobaty i Atesty:

Atest PZH, Aprobata Techn. ITB, Aprobata Techn. IBDiM

Wyróżnienia:

Międzynarodowe Targi InterRES ’96 w Rzeszowie

Targi Pomorskie Bydgoszcz 2000

Międzynarodowe Targi Budownictwa
i Wyposażenia Kościołów SACROEXPO 2001 w Kielcach

Nagrody:

Nagroda JM Rektora Politechniki Białostockiej
– Targi Forum Budownictwa Białystok 2000

ZŁOTY KASK 2000 – Polska Izba Przemysłowo-Handlowa

UWAGI PRODUCENTA
Dane zawarte w niniejszym materiale oparte są na doświadczeniach i badaniach. Za uzyskane wyniki nie możemy przyjąć pełnej odpowiedzialności ze względu na to, że warunki stosowania są poza naszą kontrolą.

Kategoria: