RENCAST FC 52 żywica poliureatanowa

Opis

Szybkoutwardzalna kompozycja poliuretanowa do odlewania RenCast FC 52

Zaprojektowana do szybkiego i dokładnego wykonywania modeli i form, odlewów dekoracyjnych, replik i kopii, modeli redukcyjnych

Główne własności

Niska lepkość – bardzo duża płynność

Znakomite odwzorowanie powierzchni i skomplikowanych kształtów

Szybkie utwardzanie przy małym skurczu

Nadaje się zarówno do cienkościennych jak i grubszych odlewów

Możliwość modyfikowania własności przez dodatek różnych wypełniaczy

Łatwe odgazowanie i szybkie rozformowanie

Dane przetwórstwa oraz własności mechaniczne (kompozycja bez wypełniacza):

Proporcje mieszania:

FC 52 Polyol                100 części wagowych

FC 52/53 Isocyanate     100 części wagowych

 Lepkość mieszaniny:                70 mPas

Czas życia:                              6 – 8 min (dla 1000gr, w 25˚C)

Czas do odformowania:                       60 – 90 min (w 25˚C)

Własności mechaniczne po utwardzeniu: 7 dni w RT lub 14 godzin w 80 ˚C

Gęstość: 1,00 g/cm3 (wg. ISO 1183)

Twardość: 70 – 75 D Shore (wg. ISO 868)

Temperatura ugięcia: 80 ˚C (wg. ISO 75)

Wytrzymałość na ściskanie: 35 MPa (wg. ISO 604)

Moduł E przy ściskaniu: 1000 MPa (wg. ISO 604)

Wytrzymałość na zginanie: 25 MPa (wg. ISO 178)

Dane przetwórstwa oraz własności mechaniczne (kompozycja z wypełniaczem DT082):

Proporcje mieszania:

FC 52 Polyol                            100 części wagowych

FC 52/53 Isocyanate                 100 części wagowych

Wypełniacz DT082                    300 części wagowych

 Lepkość mieszaniny:                500 – 600 mPas

Czas życia:                              10 min (dla 1000gr, w 25˚C)

Czas do odformowania:                       180 min (w 25˚C)

Własności mechaniczne po utwardzeniu: 7 dni w RT lub 14 godzin w 80 ˚C

Gęstość: 1,60 g/cm3 (wg. ISO 1183)

Twardość: 80 – 85 D Shore (wg. ISO 868)

Temperatura ugięcia: 85 ˚C (wg. ISO 75)

Wytrzymałość na ściskanie: 38 MPa (wg. ISO 604)

Moduł E przy ściskaniu: 2100 MPa (wg. ISO 604)

Wytrzymałość na zginanie: 26 MPa (wg. ISO 178)

Skurcz liniowy: 0 mm/m (dla próbki grubości 5 mm)

Skurcz liniowy: 0,1 mm/m (dla próbki grubości 10 mm)