POLSIL® OM

Oleje metylosilikonowe

Charakterystyka
Oleje metylosilikonowe POLSIL® OM produkowane są w odmianach różniących się lepkością od 10 do 60 000 cSt. Podstawowe odmiany to POLSIL® OM 100, POLSIL® OM 300, POLSIL® OM 1000, POLSIL® OM 3000. Oleje metylosilikonowe POLSIL® OM wytwarzane są z surowców renomowanych firm: Wacker Chemie i Dow Corning.

Własności
Oleje metylosilikonowe POLSIL® OM są ciekłymi polimerami krzemoorganicznymi – bezbarwnymi cieczami o różnej lepkości. Są odporne na niskie i wysokie temperatury, na działanie czynników atmosferycznych oraz wielu czynników chemicznych. Są obojętne fizjologicznie.

Zastosowanie
Oleje metylosilikonowe POLSIL® OM mogą być stosowane jako środki zwiększające poślizg powierzchni gumowych i tworzyw sztucznych, jako środki oddzielające w przetwórstwie gumy i tworzyw sztucznych, do hydrofobizacji szkła i ceramiki.

Opakowania
Oleje metylosilikonowe POLSIL® OM pakowane są w opakowania metalowe lub z tworzyw sztucznych o pojemności 1,5,30,200,1000 litrów.

Magazynowanie
Przechowywać w suchych pomieszczeniach w temperaturze do 30°C.

Okres gwarancji:
24 miesiące od daty produkcji.

Atest PZH dla oleju:
POLSIL® OM 50, POLSIL® OM 100,
POLSIL® OM 300,POLSIL® OM 500,
POLSIL® OM1000