POLASTOSIL® M-200, M-500

Polastosil® M-200 i Polastosil ®M-500 to czyste polimery silikonowe służące do regulacji lepkości kauczuków za wyjątkiem Gumosilu® AD-1, Gumosilu® AD-2.

Charakterystyka

Polastosil® M-200 i Polastosil ®M-500 są to czyste polimery silikonowe służące do regulacji lepkości kauczuków za wyjątkiem Gumosilu® AD-1, Gumosilu® AD-2. Pasty kauczukowe mogą być rozcieńczane poprzez dodanie max do 10% jednego z wyżej wymienionych rozcieńczalników.

Własności:
Wygląd: lepka ciecz
Zapach: brak
Kolor: bezbarwny
Ciężar właściwy w 25 °C [ g/cm3]: 0,97
Lepkość w 25 °C [cP]: 200 (dla Polastosilu M-200) ,500 (dla Polastosilu M-500).

Sposób użycia:
Polastosil® M-500 lub Polastosil® M-200 należy dodawać do rozcieńczanego kauczuku silikonowego typu POLASTOSIL® lub GUMOSIL® przed sieciowaniem w ilości potrzebnej do uzyskania odpowiedniej lepkości. Składniki te należy dokładnie wymieszać i do otrzymanej w ten sposób mieszaniny dodać właściwy katalizator w ilości uwzględniającej sumaryczną ilość rozcieńczalnika i kauczuku.

Magazynowanie:
przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach i suchych pomieszczeniach w temp. max.30°C.
Okres gwarancji: 12 m-cy od daty produkcji.
Opakowania: 60,5,1 L