OLIVA CLEANER

Środek czyszczący w postaci koncentratu. Średnio lepki, żółtawy, klarowny płyn, stanowi mieszaninę łagodnych substancji alkalicznych oraz emulgatorów. Ulega pełnej biodegradacji, jest niepalny i nietoksyczny. Nie powoduje korozji. Rozpuszczalny w wodzie w każdej proporcji. Dobre własności myjące preparatu już przy 1% stężeniu. Preparat pieniący.

Środek może być stosowany w pełnym zakresie stężeń. Do mycia podłoży metalowych przed pracami antykorozyjnymi najczęściej stosowane są 1 – 20% roztwory wodne. Koncentrat stosować tylko w przypadku grubych warstw zanieczyszczeń lub lepkich i trudno lotnych produktów tłuszczowych lub ropopochodnych. Do mycia powierzchni cynkowych i aluminiowych należy stosować jedynie roztwory (kontakt tych powierzchni z roztworem nie powinien trwać dłużej niż 10 min.). Stosować w temperaturach powyżej 0°C.